Novinky

České účetní standardy pro podnikatele a neziskový sektor

Přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro podnikatele a neziskový sektor.

ilustrace