Novinky

Účetnictví - přehled právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů v roce 2017

oddělení 1504 - Účetnictví podnikatelů
oddělení 1504 - Účetnictví podnikatelů

Vydáno

  • Účetnictví
  • Zákon o účetnictví
  • Veřejný sektor
  • Regulace
  • Legislativa

Dne 15. prosince 2017 byla v částce č. 158 Sbírky zákonů zveřejněna:

  • vyhláška č. 441/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2018. Hlavními důvody novelizace vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou rozšíření možností pro vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze, zrušení vykazování nehmotných výsledků výzkumu v rámci dlouhodobého nehmotného majetku a nové metody ocenění majetku reálnou hodnotou v případech změny kategorie účetní jednotky.
  • vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2018. Hlavním důvodem novelizace vyhlášky č. 501/2002 Sb. je nový standard IFRS 9 Finanční nástroje - reaguje na výzvu skupiny G20 přejít k modelu, který pro účely vykazování očekávaných ztrát z finančních aktiv sleduje v budoucnu delší časový horizont a tím lépe zabezpečuje fungování trhu.
  • vyhláška č. 443/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2018. Hlavní důvodem novelizace vyhlášky č. 502/2002 Sb. jsou legislativně technické změny reagující na změny v jiných právních předpisech jako je zákon o účetnictví, zákon o pojišťovnictví anebo poslední novela vyhlášky pro banky a jiné finanční instituce.

Doporučované

Nejčtenější