Novinky

2013

Informace Ministerstva financí k legislativním úpravam v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskového sektoru - rok 2013.

ilustrace

Vydáno

Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Ve Sbírce zákonů bylo dne 5. listopadu 2013 v částce č. 134 zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.