Novinky

Účetnictví podnikatelů a neziskového sektoru

Informace Ministerstva financí o platných právních předpisech a standardech v působnosti účetnictví v ČR a souvisejících tématech.

ilustrace

Právní rámce

Přehled platných právních předpisů a standardů v působnosti účetnictví v ČR a právních předpisů EU (Evropských společenství) – implementace do právního řádu ČR.

Aktuality a metodická podpora

Zveřejňované informace Ministerstva financí k legislativním úpravam v oblasti účetnictví podnikatelů a neziskového sektoru.