Novinky

Účetní konsolidace státu – informace pro příspěvkové organizace ve věci odsouhlasení pohledávek a závazků podle vyhlášky č. 312/2014 Sb.

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Veřejný sektor

Množí se dotazy malých příspěvkových organizací na předávání seznamů dodavatelů a odběratelů do centrálního systému účetních informací státu.

Příspěvkové organizace ani další účetní jednotky, které jsou zahrnuty do konsolidačního celku Česká republika, nepředávají žádné seznamy pohledávek a závazků.

Všechny příspěvkové organizace jsou od 1. 1. 2016 zahrnuty do konsolidačního celku Česká republika. Příspěvkové organizace, které nepředávají do centrálního systému účetních informací státu Pomocný analytický přehled podle § 3a odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb., nebudou pro účely účetní konsolidace státu předávat žádné dodatečné podklady ani provádět vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků podle § 22 vyhlášky č. 312/2014 Sb.

Příspěvkové organizace předávající Pomocný analytický přehled podle § 3a vyhlášky č. 383/2009 Sb. budou předávat tzv. rozšířený Pomocný analytický přehled a provádět vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků. Více informací o odsouhlasení naleznete v Metodické pomůcce pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků.

Pro případné dotazy je také možné využít e-mailovou adresu konsolidace@mfcr.cz

 

Doporučované

Nejčtenější