Novinky

Informace pro konsolidované jednotky státu o předávání pomocných konsolidačních záznamů do CSÚIS

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

  • Účetní doklady
  • Účetní jednotky
  • Účetní reforma
  • Účetní výkaznictví státu
  • Účetnictví
  • Účetnictví státu
  • Centrální systém účetních informací
  • Regulace
  • Veřejný sektor

Ministerstvo financí informuje konsolidované jednotky státu, že v nadcházejících měsících dojde k rozesílání žádanek pomocných konsolidačních záznamů (dále jen „PKZ“), pomocí nichž se budou vysvětlovat významné rozdíly ve vzájemných vztazích indikované na základě konsolidačních křížových kontrol.

Připomínáme proto konsolidovaným jednotkám státu, které jsou zahrnuty do účetní konsolidace státu na základě výčtu konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2015, že by měly mít připravené technické řešení tak, aby byly schopné odeslat PKZ v požadované struktuře s vysvětlením vzniklého rozdílu do centrálního systému účetních informací státu. XSD schéma sktruktury výkazu PKZ je obsaženo v XSD balíčku na internetových stránkách Státní pokladny. Schéma bylo publikováno v předstihu již 20. listopadu 2015 tak, aby měly účetní jednotky dostatečný časový prostor pro implementaci.

Tato informace není novinkou. Vyplývá z legislativní změny vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 312/2014 Sb. Byla prezentována na jednotlivých seminářích pro konsolidované jednotky státu, na metodických dnech ministerstva i v odborných periodikách již v průběhu roku 2015.

Více o problematice pomocných konsolidačních záznamů lze najít v Konsolidační příručce pro externí uživatele.

Upozorňujeme, že žádanky za rok 2015 budou zasílány pouze pro vysvětlení významných rozdílů v řádech desítek milionů korun. V dalších letech se bude hladina pro vysvětlování rozdílů postupně snižovat.

Dále připomínáme spravujícím jednotkám, že podle § 11 odst. 4 vyhlášky č. 312/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, měly informovat konsolidované jednotky státu ve svých dílčích konsolidačních celcích státu o jejich zahrnutí do účetní konsolidace státu.

Doporučované

Nejčtenější