Novinky

Vykazování partnerů pro konsolidaci v Pomocném analytickém přehledu (PAP) - s účinností od 1.1.2014

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Konsolidační účetní výkazy
 • Konsolidovaná jednotka státu
 • Účetní výkaznictví státu
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • PAP
 • Státní pokladna
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Účetnictví státu
 • Účetnictví
 • Zákon o účetnictví
Aktualizováno 18. 6. 2014 11:25
 • Aktualizace obsahu sdělení

Na základě obdržených dotazů a v souvislosti s aktuálním vývojem legislativního procesu vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhlášky státu) Ministerstvo financí informuje, že v rámci Přílohy č. 2a technické vyhlášky o účetních záznamech (Pomocný analytický přehled) vykazují vybrané účetní jednotky předávající Pomocný analytický přehled v účetním období roku 2014 nově požadované partnery označené symbolem „P2x“ (P20, P21, P22 a P24) a průměrnou marži na dobrovolné bázi. Tyto informace budou sloužit pro účely sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a dílčí konsolidační celky státu.

 

Nejčtenější