Novinky

Odložení účinnosti vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Státní pokladna
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Účetní reforma
 • Konsolidační účetní výkazy
 • Účetní jednotky
 • Centrální systém účetních informací
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Účetní doklady
 • Účetní výkaznictví státu
 • Konsolidovaná jednotka státu

Ministerstvo financí informuje, že legislativní proces konsolidační vyhlášky státu nebyl dosud dokončen. Vyhláška nenabude účinnosti k 1. 1. 2014, ale pravděpodobně v průběhu roku 2014.

Děkujeme spravujícím jednotkám (obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajským úřadům, správcům kapitol SR), které na dobrovolné bázi již předaly seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu. V případě pozitivního legislativního vývoje Vás budeme touto cestou opět informovat.

Zdroj: MF - odbor 54 - Ekonomické informace; publikováno 20.12.2013

Doporučované

Nejčtenější