Novinky

Finanční parametry výkonnosti hospodaření veřejné správy - Účetní výkaznictví státu

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření vládního sektoru
 • KAU - Klíčové analytické ukazatele
 • Rozpočet
 • Státní rozpočet
 • Účetní doklady
 • Účetní jednotky
 • Účetní reforma
 • Účetní výkaznictví státu
 • Veřejné rozpočty
 • Veřejný sektor

V návaznosti na usnesení vlády č. 798 ze dne 23. října 2013 k dalšímu zapojení výkonových ukazatelů do rozpočtového procesu Ministerstvo financí v sekci „Účetní výkaznictví státu“ zveřejňuje využití vybraných klíčových analytických ukazatelů v systému sledování a vyhodnocování efektivnosti účetních jednotek.

Souvisejí informace - Finanční parametry výkonnosti hospodaření veřejné správy

 

 

 

Doporučované

Nejčtenější