Novinky

Účetní výkaznictví státu

Informace Ministerstva financí týkající se sestavování účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu.

ilustrace

Základní informace

Základní informace o sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Právní předpisy

Přehled právních předpisů k sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.  

Pokyny a sdělení

Přehled pokynů a sdělení určených spravujícím a konsolidovaným jednotkám státu.

Konsolidační manuál

Konsolidační manuál a další metodická podpora pro vyplnění konsolidačních účetních záznamů.