Novinky

Účetní výkaznictví státu

Informace Ministerstva financí týkající se sestavování účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu.

ilustrace

Základní informace

Základní informace o sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Právní předpisy

Přehled právních předpisů k sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.  

Pokyny a sdělení

Přehled pokynů a sdělení určených spravujícím a konsolidovaným jednotkám státu.

Konsolidační manuál

Konsolidační manuál podle § 14 odstavce 1 a 2 vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu).