Novinky

2013

Přehled zákonů zveřejňovaných Ministerstvem financí k účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí) - pro rok 2013.

ilustrace

Vydáno

Zákony pro rok 2013 - pro účetnictví státu

Dne 4. července 2012 byl v částce č. 82 Sbírky zákonů zveřejněn zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 1. září 2012.