Novinky

2022

Přehled vyhlášek zveřejňovaných Ministerstvem financí k účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí) - rok 2022.

ilustrace

Vydáno

Vyhlášky pro rok 2022 – pro účetnictví státu

Dne 21. září 2021 byla v částce č. 149 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 340/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., konsolidační vyhláška státu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 341/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 30. listopadu 2021 byla v částce č. 192 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 430/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2022.