Novinky

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2016

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Operativní účetní záznam
 • Centrální systém účetních informací
 • Státní pokladna
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) v roce 2016, včetně formátu obsahové náplně. Operativní účetní záznamy (OÚZ) jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb., technické vyhlášky o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, jsou organizační složky státu a státní fondy povinny předávat operativní účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

V souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., včetně poznámky, předávají tyto vybrané účetní jednotky operativní účetní záznamy (OÚZ) měsíčně v termínech podle následující tabulky:

Tabulka termínů předávání OÚZ v roce 2016
Termín předání OÚZ (nejpozději do) Měsíc Sestavení OÚZ ke dni
25. únor 31.12.2015
25. únor 31.1.2016
15. březen 29.2.2016
2. květen 31.3.2016
16. květen 30.4.2016
15. červen 31.5.2016
1. srpen 30.6.2016
15. srpen 31.7.2016
15. září 31.8.2016
31. říjen 30.9.2016
15. listopad 31.10.2016
15. prosinec 30.11.2016

Zdroj: MF - odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2016

V roce 2016 se nemění formát a rozsah zjišťovaných údajů u operativních účetních záznamů. XSD schémata pro předávání OÚZ do CSÚIS zůstávají beze změny. Došlo pouze ke změně názvů syntetických účtů 247 a 248 a názvu účtové skupiny 90 pod vzory operativních účetních záznamů, a to v důsledku uvedení do souladu se Směrnou účtovou osnovou pro rok 2016 ve znění vyhlášky č. 369/2015 Sb. Změny se týkají pouze účetní jednotky Ministerstvo financí.

Seznam operativních účetních záznamů s vyznačením úprav s platností od 1. ledna 2016

Kompletní seznam OÚZ obsahuje:

 • Soupis pohledávek - bez úprav pro rok 2016
 • Soupis závazků - bez úprav pro rok 2016
 • Disponibilní majetek - bez úprav pro rok 2016
 • Peněžní prostředky - s vyznačením úprav pro rok 2016
 • Soupis podmíněných pohledávek - s vyznačením úprav pro rok 2016
 • Soupis podmíněných závazků - s vyznačením úprav pro rok 2016

Seznam operativních účetních záznamů bez vyznačení úprav s platností od 1. ledna 2016

Kompletní seznam OÚZ obsahuje:

 • Soupis pohledávek - bez úprav pro rok 2016
 • Soupis závazků - bez úprav pro rok 2016
 • Disponibilní majetek - bez úprav pro rok 2016
 • Peněžní prostředky - s vyznačením úprav pro rok 2016
 • Soupis podmíněných pohledávek - s vyznačením úprav pro rok 2016
 • Soupis podmíněných závazků - s vyznačením úprav pro rok 2016

Související dokumenty – výčet úprav operativních účetních záznamů pro rok 2016

Výčet úprav operativních účetních záznamů pro rok 2016 (.PDF, 141 kB)

Doporučované

Nejčtenější