Novinky

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2015

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

 • Účetní reforma
 • Účetní uzávěrka
 • Operativní účetní záznam
 • Centrální systém účetních informací
 • Státní pokladna
 • Veřejný sektor
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření resortu
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření obcí a krajů
Aktualizováno 9. 1. 2015
 • Aktualizace text pod tabulkou a přílohy č. 3 - Výčet úprav OÚZ

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) v roce 2015, včetně formátu obsahové náplně. Operativní účetní záznamy (OÚZ) jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy. V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 383/2009 Sb., technické vyhlášky o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů, jsou organizační složky státu a státní fondy povinny předávat operativní účetní záznamy do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).

V souladu s Přílohou č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb., včetně poznámky, předávají tyto vybrané účetní jednotky operativní účetní záznamy (OÚZ) měsíčně v termínech podle následující tabulky:

Tabulka termínů předávání OÚZ v roce 2015
Termín předání OÚZ (nejpozději do) Měsíc Sestavení OÚZ ke dni
25. únor 31.12.2014
25. únor 31.1.2015
16. březen 28.2.2015
30. duben 31.3.2015
15. květen 30.4.2015
15. červen 31.5.2015
30. červenec 30.6.2015
17. srpen 31.7.2015
15. září 31.8.2015
30. říjen 30.9.2015
16. listopad 31.10.2015
15. prosinec 30.11.2015

Zdroj: MF - odbor 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru

V roce 2015 se nemění formát a rozsah zjišťovaných údajů u operativních účetních záznamů. XSD schémata pro předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS zůstávají beze změny. Seznamy syntetických, resp. podrozvahových účtů pod jednotlivými vzory operativních účetních záznamů jsou uvedeny do souladu se Směrnou účtovou osnovou uvedenou v příloze č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 301/2014 Sb.

 

Seznam operativních účetních záznamů s vyznačením úprav s platností od 1. ledna 2015

 

Kompletní seznam OÚZ obsahuje:

 • Soupis pohledávek s vyznačením úprav pro rok 2015
 • Soupis závazků s vyznačením úprav pro rok 2015
 • Disponibilní majetek s vyznačením úprav pro rok 2015
 • Peněžní prostředky bez úprav pro rok 2015
 • Soupis podmíněných pohledávek s vyznačením úprav pro rok 2015
 • Soupis podmíněných závazků s vyznačením úprav pro rok 2015

 

Seznam operativních účetních záznamů bez vyznačení úprav s platností od 1. ledna 2015

 

Kompletní seznam OÚZ obsahuje:

 • Soupis pohledávek pro rok 2015
 • Soupis závazků pro rok 2015
 • Disponibilní majetek pro rok 2015
 • Peněžní prostředky pro rok 2015
 • Soupis podmíněných pohledávek pro rok 2015
 • Soupis podmíněných závazků pro rok 2015

 

Související dokumenty – výčet úprav operativních účetních záznamů pro rok 2015

 

 

Doporučované

Nejčtenější