Novinky

Metodická podpora

Metodické pomůcky vydané Ministerstvem financí, metodické materiály k Pomocnému analytickému přehledu, otázky a odpovědi k účetnictví státu a interní předpisy zveřejněné v rámci sdílení „dobré praxe“.

ilustrace

Metodické pomůcky

Přehled metodických pomůcek zveřejňovaných Ministerstvem financí k účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí).

Otázky a odpovědi - účetnictví státu

Často kladené dotazy a odpovědí k účetní reformě v oblasti účetních metod a postupů; operativních účetních záznamů a technických informací pro vybrané účetní jednotky; schvalování účetních závěrek a účetnímu výkaznictví státu v rámci účetní reformy veřejných financí - účetnictví státu.

Sdílení dobré praxe

Sdílení „dobré praxe“ mezi vybranými účetními jednotkami v případě vnitřních předpisů a metodických materiálů týkajících se vedení účetnictví, účetních metod a schvalování účetních závěrek.