Novinky

Účetní reforma veřejných financí - Účetnictví státu

Zveřejňované informace Ministerstva financí k účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí).

ilustrace

Právní předpisy

Přehled právních předpisů zveřejňovaných Ministerstvem financí k účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí).

Metodické pomůcky

Přehled metodických pomůcek zveřejňovaných Ministerstvem financí k účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí).

Operativní účetní záznamy

Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu).

Účetní výkaznictví státu

Informace Ministerstva financí týkající se sestavování účetních výkazů za ČR a za dílčí konsolidační celky státu.

Otázky a odpovědi - účetnictví státu

Často kladené dotazy a odpovědí k účetní reformě v oblasti účetních metod a postupů; operativních účetních záznamů a technických informací pro vybrané účetní jednotky; schvalování účetních závěrek a účetnímu výkaznictví státu v rámci účetní reformy veřejných financí - účetnictví státu.

Pomocný analytický přehled

Přehled informací zveřejňovaných Ministerstvem financí pro práci s PAP (Pomocným analytickým přehledem) k účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí).

Technické informace KC IISSP

Přehled informací zveřejňovaných Ministerstvem financí pro uživatele Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) prezentované Kompetenčním centrem IISSP.

Vazba na státní pokladnu

Rozcestník k základním informacím Portálu Státní pokladny - provozovaným Ministerstvem financí.