Novinky

Rada pro veřejný dohled nad auditem

odbor 28 - Účetnictví, oceňování a související odborné profese
odbor 28 - Účetnictví, oceňování a související odborné profese

Vydáno

 • Audit
 • Auditor
 • Dohled nad auditem
 • Finanční kontrola
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Rada pro veřejný dohled nad auditem
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Činnost Komory auditorů ČR
Aktualizováno 24. 1. 2019
 • Aktualizace obsahu

Průvodní informace Ministerstva financí k systému veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky.

Dne 14. dubna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, který do právního řádu České republiky implementuje požadavky příslušných směrnic EU. Jedním z takových požadavků evropské legislativy je zavedení a udržování účinného systému veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti.

Subjektem, který je veřejným dohledem v České republice pověřen, je Rada pro veřejný dohled nad auditem. Jejím primárním posláním je dbát o kvalitu auditorské profese, tedy činností, které auditoři vykonávají, zejména se zřetelem k hlavnímu smyslu a poslání auditorské činnosti, tj. ověření, zda účetní závěrka nebo konsolidované účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s použitými právními předpisy a účetními standardy.

Více informací o činnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem je uvedeno na www.rvda.cz.

 

Doporučované

Nejčtenější