Novinky

Novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

oddělení 7304 - Regulace povinného auditu
oddělení 7304 - Regulace povinného auditu

Vydáno

 • Legislativa
 • Zákon
 • Externí audit
 • Audit
 • Auditor
 • SMART Governance
Aktualizováno 12. 4. 2017
 • Aktualizace textu, zveřejnění příloh

Novela zákona:

Novela zákona č. 93/2009 Sb., vyhlášena dne 29. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 334/2014 Sb., přinesla tyto klíčové změny:

 • Nové požadavky pro subjekty veřejného zájmu a Radu pro veřejný dohled nad auditem
 • Změny pro oprávnění nahlížet do spisu auditora
 • Zpřísnění povinností pro asistenty auditora

Dokument ke stažení:

 

Novela zákona č. 93/2009 Sb., vyhlášena dne 21. 9. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 116 pod číslem 299/2016 Sb., přináší tyto klíčové změny:

Implementace komunitárního práva:

 • směrnice č. 56, kterou se mění směrnice č. 43 z roku 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek a
 • nařízení č. 537 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu.

Oba tyto evropské předpisy nabyly účinnosti dne 17. června 2016.

Zásadní oblasti novely zákona:

 • úprava veřejného dohledu, který vykonává Rada pro veřejný dohled nad auditem
  • přenos některých kompetencí z Komory auditorů České republiky na Radu pro veřejný dohled nad auditem
 • změny v systému zajištění kvality
  • rozdělení provádění kontrol kvality mezi Radou pro veřejný dohled nad auditem a Komorou auditorů České republiky
 • sankce
  • vedle disciplinárních sankcí nově správní trestání

Dokument ke stažení:

Úplné znění zákona:

Doporučované

Nejčtenější