Novinky

Právní rámce

Přehled právních předpisů zveřejňovaných Ministerstvem financí k externímu auditu.

ilustrace

Vydáno

Implementace EU norem do zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Implementace EU norem do zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, kterými jsou:

  • Směrnice 2014/56/EU, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek
  • Nařízení č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu