Novinky

Externí audit

Koncepce dlouhodobého vývoje externího auditu s ohledem na právo EU, tvorba právních předpisů v oblasti externího auditu a harmonizace právních předpisů v oblasti externího auditu s právem EU.

ilustrace

Právní rámce

Přehled právních předpisů zveřejňovaných Ministerstvem financí k externímu auditu.

Otázky a odpovědi - Externí audit

Často kladené dotazy a odpovědi k aplikaci právních předpisů v oblasti externího auditu - stanoviska pracovní skupiny pro aplikaci zákona o auditorech (zástupci Ministerstva financí, Rady pro veřejný dohled nad auditem, Komory auditorů České republiky).

Rada pro veřejný dohled nad auditem

Průvodní informace Ministerstva financí k systému veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky.