Novinky

Účetnictví a účetnictví státu

Informace Ministerstva financí o platných právních předpisech a standardech v působnosti účetnictví a auditu v ČR a souvisejících tématech. Informace Ministerstva financí k účetnictví státu - Účetní reformě v oblasti veřejných financí.

ilustrace

Externí audit

Koncepce dlouhodobého vývoje externího auditu s ohledem na právo EU, tvorba právních předpisů v oblasti externího auditu a harmonizace právních předpisů v oblasti externího auditu s právem EU.