Novinky

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2019

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

  • Kapitola 396
  • Státní dluh
  • Závěrečný účet MF
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 25. 6. 2020 12:00
  • Přidáno Usnesení rozpočtového výboru k vládnímu návrhu SZU za rok 2019 - kapitola 396

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 396 – Státní dluh za rok 2019

Závěrečný účet kapitoly 396 – Státní dluh za rok 2019 projednal rozpočtový výbor PSP dne 24. 6. 2020. Dle § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je správce kapitoly povinen uveřejnit závěrečný účet kapitoly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější