Novinky

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2016

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

  • Kapitola 397
  • Závěrečný účet MF
  • Operace státních finančních aktiv
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2016

Závěrečný účet kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv za rok 2016 projednal rozpočtový výbor PSP dne 3.5.2017. Dle § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je správce kapitoly povinen uveřejnit závěrečný účet kapitoly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější