Novinky

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2015

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

 • Kapitola 396
 • Státní dluh
 • Závěrečný účet MF
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor

Obsah

 • Vývoj státního dluhu
  • Výpůjční operace státu
  • Splátky jistiny
  • Rezerva peněžních prostředků
 • Příjmy a výdaje kapitoly Státní dluh
  • Základní tendence ve vývoji výdajů na státní dluh v letech 2009 až 2015
  • Příjmy kapitoly Státní dluh
  • Výdaje kapitoly Státní dluh
 • Přehled úprav rozpočtu kapitoly Státní dluh v roce 2015

 

Číselné sestavy a tabulkové přílohy kapitoly 396 – Státní dluh:

 • Sestava FIN 1-12 OSS 
 • Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém (1a) a funkčním (1b) členění rozpočtové skladby
 • Tabulka č. 2: Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
 • Tabulka č. 3: Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2015

 

Nejčtenější