Novinky

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2013

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

 • Kapitola 397
 • Závěrečný účet MF
 • Operace státních finančních aktiv
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru

Obsah

 1. Úvod
 2. Příjmy a výdaje kapitoly OSFA
  • Příjmy kapitoly OSFA
  • Výdaje kapitoly OSFA
 3. Přehled úprav rozpočtu kapitoly 397- OSFA za rok 2013
  • Uvolňování účelových prostředků SFA transfery z kapitoly OSFA do jiných kapitol
  • Přesuny uvnitř kapitoly OSFA
    

Sestavy a tabulkové přílohy:

 • Sestava FIN 2-04U_12
 • Tab. č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém (1a) a funkčním (1b) členění rozpočtové skladby
 • Tab. č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
 • Tab. č. 3 - Přehled dotací a půjček podnikatelským a jiným subjektům
 • Tab. č. 4 - Přehled dotací a půjček krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí
 • Tab. č. 5 - Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2013  
 • Tab. č. 6 - Účty státních finančních aktivs vazbou na kapitolu OSFA

Nejčtenější