Novinky

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2012

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

 • Závěrečný účet MF
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Operace státních finančních aktiv

Obsah

 1. Úvod
 2. Příjmy kapitoly OSFA
 3. Výdaje kapitoly OSFA
 4. Přehled úprav rozpočtu kapitoly 397- OSFA za rok 2012
  • Uvolňování účelových prostředků SFA transfery z kapitoly OSFA do jiných kapitol
  • Vázání rozpočtových prostředků v kapitole OSFA
  • Přesuny uvnitř kapitoly OSFA
    

Sestavy a tabulkové přílohy:

 • Sestava FIN 2-04U_12
 • Tab. č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém (1a) a odvětvovém (1b) členění rozpočtové skladby
 • Tab. č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
 • Tab. č. 3 - Přehled dotací a půjček podnikatelským a jiným subjektům
 • Tab. č. 4 - Přehled dotací a půjček krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí
 • Tab. č. 5 - Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2012
 • Tab. č. 6 - Výdaje na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová PPO (z 5 mld. Kč)
 • Tab. č. 7 - Účty státních finančních aktiv

Doporučované

Nejčtenější