Novinky

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2012

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

 • Hospodaření vládního sektoru
 • Kapitola 396
 • Státní dluh
 • Veřejný sektor
 • Závěrečný účet MF

Obsah

 1. VÝVOJ STÁTNÍHO DLUHU
  1. PŮJČKY DLUHOVÝCH INSTRUMENTŮ
  2. SPLÁTKY JISTINY
 2. HODNOCENÍ VÝVOJE STRATEGICKÝCH UKAZATELŮ (CÍLŮ) V KAPITOLE STÁTNÍ DLUH
 3. PŘÍJMY A VÝDAJE KAPITOLY STÁTNÍ DLUH
  1. ZÁKLADNÍ TENDENCE VE VÝVOJI VÝDAJŮ NA STÁTNÍ DLUH V LETECH 2007 AŽ 2012
  2. PŘÍJMY KAPITOLY STÁTNÍ DLUH
  3. VÝDAJE KAPITOLY STÁTNÍ DLUH
 4. ÚPRAVY ROZPOČTU KAPITOLY STÁTNÍ DLUH V ROCE 2012

Číselné sestavy a tabulkové přílohy:

 • Sestava FIN 2-04U_12
 • Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém (1a) a odvětvovém (1b) členění rozpočtové skladby
 • Tabulka č. 2: Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
 • Tabulka č. 3: Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2012

 14.02.2014 aktualizován soubor ke stažení.

 

Doporučované

Nejčtenější