Novinky

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2009

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací
oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Vydáno

 • Závěrečný účet MF
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Operace státních finančních aktiv

Obsah

 1. Úvod
 2. Příjmy kapitoly OSFA
 3. Výdaje kapitoly OSFA
 4. Přehled úprav rozpočtu kapitoly 397-OSFA za rok 2009
  • Uvolňování účelových prostředků SFA transfery z kapitoly OSFA do jiných kapitol
  • Přesuny uvnitř kapitoly OSFA

Sestavy a tabulkové přílohy:

 • Tab. č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
 • Tab. č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
 • Tab. č. 3 - Přehled dotací a půjček podnikatelským a jiným subjektům
 • Tab. č. 4 - Přehled dotací a půjček krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí
 • Tab. č. 5 - Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2009
 • Tab. č. 6 - Výdaje na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 (z 5 mld. Kč)

 
datum zveřejnění: 13.2.2014

Doplňující informace ze Státního závěrečného účtu:

Státní závěrečný účet obsahuje údaje o výsledcích rozpočtovaného hospodaření minulého roku.

Související informace o státních finančních aktivech naleznete ve Zprávě o stavu a vývoji státních finančních aktiv a státních záruk v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009.

Další informace můžete získat z kompletního Státního závěrečného účtu za rok 2009.

Nejčtenější