Novinky

2008

Informace a přehledy o plnění státního rozpočtu v roce 2008.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Pololetní zpráva o plnění státního rozpočtu v roce 2008 - 1.pololetí

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu zprávu o 1. pololetí 2008 projednala na 48. schůzi dne 5. února 2009 (viz psp.cz , bod č. 186) a přijala usnesení č. 1001 ( viz psp.cz).
  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zprávu o 1. pololetí 2008 projednal na 31. schůzi dne 12. listopadu 2008 (viz psp.cz) a přijal usnesení č. 542/2008  (viz psp.cz).
  • Vláda zprávu o 1. pololetí 2008 schválila dne 8. října 2008 na 33.schůzi (viz bod č. 2) a přijala usnesení č. 1251.