Novinky

2007

Informace a přehledy o plnění státního rozpočtu v roce 2007.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Státní závěrečný účet za rok 2007

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu státní závěrečný účet projednala na 48. schůzi dne 5. února 2009 (viz. bod č. 185) a přijala usnesení č. 1000 (viz psp.cz).
  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny státní závěrečný účet projednal na 28. schůzi dne 29. května 2008 (viz. bod č. 1).
  • Vláda státní závěrečný účet projednala na xx. schůzi dne 21.dubna 2008 (viz bod č. 39) a přijala usnesení č. 470 (viz vlada.cz).

Vydáno

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2007

Ve smyslu § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.(rozpočtová pravidla) správce rozpočtové kapitoly projednává závěrečný účet v příslušném výboru Poslanecké sněmovny před projednáváním návrhu státního závěrečného účtu Poslaneckou sněmovnou.

Vydáno

Pololetní zpráva o plnění státního rozpočtu v roce 2007 - 1.pololetí

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu zprávu o 1. pololetí 2007 projednala na 23. schůzi dne 30. listopadu 2007 (viz psp.cz, bod č. 75) a přijala usnesení č. 547 (viz psp.cz).
  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zprávu o 1. pololetí 2007 projednal na 19. schůzi dne 08. listopadu 2007 (viz psp.cz, bod č. 18) a přijal usnesení č. 370/2007  (viz psp.cz).
  • Vláda zprávu o 1. pololetí 2007 schválila dne 10. října 2007 na 36.schůzi (viz bod č. 3) a přijala usnesení č. 1128.