Novinky

2006

Informace a přehledy o plnění státního rozpočtu v roce 2006.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Státní závěrečný účet za rok 2006

 • Poslanecká sněmovna Parlamentu státní závěrečný účet projednala na 15. schůzi dne 19. června 2007 (viz. bod č. 59) a přijala usnesení č. 373 (viz psp.cz).
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny státní závěrečný účet projednal na 12. schůzi dne 30. května 2007 (viz. bod č. 3) a přijal usnesení č. 239 (viz psp.cz).
 • Vláda státní závěrečný účet projednala na 16. schůzi dne 25.dubna 2007 (viz bod č. 7) a přijala usnesení č. 434 (viz vlada.cz).

Vydáno

Roční zpráva Ministerstva financí o jeho činnosti, zejména o jeho hospodaření v roce 2006

Ministerstvo financí zpracovalo podle § 21 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a § 1 vyhlášky 323/2005 Sb., kterou se stanoví obsah roční zprávy, Roční zprávu za rok 2006.

Struktura zprávy je přizpůsobena dvěma úrovním zodpovědnosti ministerstva za státní rozpočet.

 • Z kompetenčního zákona (zákon č. 2/1969 Sb.ve znění pozdějších předpisů) je ministerstvo zodpovědné za státní rozpočet jako celek.
 • Ze zákona o rozpočtových pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je ministerstvo stejně jako jiná ministerstva přímo zodpovědné jako správce
  • za kapitolu 312 - Ministerstvo financí státního rozpočtu,
  • zároveň je správcem :
   • kapitoly 396 - Státní dluh,
   • kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv
   • kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa a prostředků soustředěných v Národním fondu.

Cílem zpracovatelů bylo v rozsahu stanoveném vyhláškou poskytnout informace o hospodaření jedné z nejvýznamnějších organizačních složek státu, která svou činností ovlivňuje všechny oblasti veřejného i soukromého života. Výsledky činností ministerstva jsou určeny nejširšímu okruhu příjemců a využívají je mezinárodní orgány a organizace, obě komory Parlamentu České republiky, orgány státní správy (včetně zahraničních), územní samosprávné celky, místní samosprávy, zahraniční, nadnárodní i tuzemské společnosti, jiné právnické a fyzické osoby.

Vydáno

Pololetní zpráva o plnění státního rozpočtu v roce 2006 - 1.pololetí

 • Poslanecká sněmovna Parlamentu zprávu o 1. pololetí 2006 projednala na 7. schůzi dne 1. prosince 2006 (viz psp.cz, bod č. 57) a přijala usnesení č. 140 (viz psp.cz).
 • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zprávu o 1. pololetí 2006 projednal na 5. schůzi dne 15. listopadu 2006 (viz psp.cz, bod č. 2) a přijal usnesení č. 96 (viz psp.cz).
 • Vláda zprávu o 1. pololetí 2006 projednala dne 11. října 2006 (viz bod č. 2) a přijala usnesení č. 1150.