Novinky

2004

Informace a přehledy o plnění státního rozpočtu v roce 2004.

ilustrace
Typ
Období

Vydáno

Státní závěrečný účet za rok 2004

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu státní závěrečný účet projednala na 53. schůzi dne 9. února 2006 a přijala usnesení č. 2190 (viz psp.cz).
  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny státní závěrečný účet projednal na 45. schůzi dne 8. června 2005 (viz. bod č. 1) a přijal usnesení č. 582 (viz psp.cz).
  • Vláda státní závěrečný účet projednala dne 20. dubna 2005 (viz bod č. 3) a přijala usnesení č. 453 (viz vlada.cz).

Vydáno

Pololetní zpráva o plnění státního rozpočtu v roce 2004 - 1.pololetí

  • Poslanecká sněmovna Parlamentu zprávu o 1. pololetí 2004 projednala na 41. schůzi dne 17. února 2005 (viz psp.cz, bod č. 135) a přijala usnesení č. 1530 (viz psp.cz).
  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zprávu o 1. pololetí 2004 projednal na 36. schůzi dne 10. listopadu 2004 (viz psp.cz, bod č. 6) a přijal usnesení č. 463 (viz psp.cz).
  • Vláda zprávu o 1. pololetí 2004 projednala dne 6. října 2004 (viz bod č. 3) a přijala usnesení č. 960.