Novinky

Návrh rozpočtu Ministerstva financí na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu na roky 2020 a 2021

odbor 23 - Finanční
odbor 23 - Finanční

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Ministerstvo financí
  • O ministerstvu
  • Rozpočet
  • Veřejný sektor
  • Návrh rozpočtu Ministerstva financí

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 a) zákona č. 23/2017

  Schválený rozpočet 2018 Očekávaná skutečnost 2018 Návrh rozpočtu 2019 Návrh SDV 2020 Návrh SDV 2021
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 578 443 511 685 090 000 509 247 288 198 671 000 159 571 000
Výdaje celkem 2 081 703 300 2 697 313 000 2 832 626 074 2 489 116 141 2 489 116 141
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 1 080 000 2 090 000 1 000 000 1 000 000 0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0 0 0
v tom: pojistné na důchodové pojištění 0 0 0 0 0
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0 0 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 577 363 511 683 000 000 508 247 288 197 671 000 159 571 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 287 742 194 218 000 000 271 698 362 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 71 388 317 30 000 000 71 477 726 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 218 233 000 435 000 000 165 071 200 197 671 000 159 571 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 1 000 000 50 000 0 0 0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 080 703 300 2 697 263 000 2 832 626 074 2 489 116 141 2 489 116 141
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 0 0 0 0 0
v tom: sociální dávky 0 0 0 0 0
  výdaje na činnost celní správy 0 0 0 0 0
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 0 0 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 0 0 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 0 0 0 0 0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 943 039 335 991 524 000 986 306 778 835 722 027 835 722 027
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 320 633 373 337 118 160 334 896 081 284 145 489 284 145 489
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 18 396 294 19 523 260 19 304 047 16 335 435 16 335 435
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 81 024 790 86 302 000 93 677 422 92 706 163 92 706 163
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0 0 0 0 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 838 789 959 889 861 000 870 141 767 724 065 552 724 065 552
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0 0 0 0 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 450 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 338 915 318 237 961 000 305 507 488 56 871 386 58 949 329
v tom: ze státního rozpočtu 51 173 124 34 308 000 33 809 126 56 871 386 58 949 329
  podíl rozpočtu Evropské unie 287 742 194 203 653 000 271 698 362 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 79 762 702 26 922 000 104 098 738 44 002 736 42 431 426
v tom: ze státního rozpočtu 8 374 385 1 495 000 32 621 012 44 002 736 42 431 426
  podíl prostředků finančních mechanismů 71 388 317 25 427 000 71 477 726 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 488 451 788 727 844 456 436 407 424 455 261 400 458 903 100

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

Doporučované

Nejčtenější