Novinky

Hospodaření systému důchodového pojištění

oddělení 1401 - Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů
oddělení 1401 - Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů

Vydáno

 • Doplňkové penzijní spoření
 • Důchodová reforma
 • Důchodové pojištění
 • Důchodové spoření
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Penzijní fondy
 • Penzijní připojištění
 • Penzijní společnosti
 • Penzijní systém
 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor
 • Zákon o penzijním připojištění
 • Zaměstnanecké penzijní pojištění
Aktualizováno 22. 5. 2023 13:00
 • Aktualizace údajů - 1996 - 2015
 • Aktualizace tabulky - 1996 - 2017
 • Aktualizace údajů včetně úpravy struktury stránky
 • Aktualizace údajů - doplněna data za září 2018
 • Aktualizace údajů - doplněna data za říjen 2018
 • Aktualizace údajů - doplněna data za listopad 2018
 • Avízo - Informace o publikaci aktualizace dat za prosinec 2018.
 • Aktualizace údajů - doplněna data za leden 2019
 • Aktualizace údajů
 • Aktualizace údajů - doplněna data za únor 2019
 • Aktualizace údajů - doplněna data za březen 2019
 • Aktualizace údajů - doplněna data za duben 2019
 • Aktualizace údajů - doplněna data za květen 2019
 • Aktualizace údajů - doplněna data za červen 2019
 • Aktualizace údajů - doplněna data za červenec 2019
 • Aktualizace údajů - v části Příjmy - tabulka Sazby sociálního pojištění
 • Aktualizace údajů - doplněna data za srpen 2019
 • Aktualizace údajů - doplněna data za září 2019
 • Aktualizace údajů - doplněna data za říjen 2019
 • Aktualizace údajů - doplněna data za listopad 2019
 • Aktualizace údajů - doplněna data za prosinec 2019 až únor 2020
 • Aktualizace údajů - doplněna data za březen 2020
 • Aktualizace údajů - doplněna data za duben 2020
 • Aktualizace údajů - doplněna data za květen 2020
 • Aktualizace údajů - doplněna data za červen 2020
 • Aktualizace údajů - doplněna data za červenec 2020
 • Aktualizace údajů - doplněna data za srpen 2020
 • Aktualizace údajů - doplněna data za září 2020
 • Aktualizace údajů - doplněna data za říjen 2020
 • Aktualizace údajů - doplněna data za listopad 2020
 • Aktualizace údajů - rok 2020 a doplněna data za leden 2021
 • Aktualizace textu včetně tabulek a grafů
 • Aktualizace údajů - doplněna data za únor 2021
 • Aktualizace údajů - doplněna data za březen 2021
 • Aktualizace údajů - doplněna data za duben 2021
 • Aktualizace údajů - doplněna data za květen 2021
 • Aktualizace údajů - doplněna data za červen 2021
 • Aktualizace údajů - doplněna data za červenec 2021
 • Aktualizace údajů - doplněna data za srpen 2021
 • Aktualizace údajů - doplněna data za září 2021
 • Aktualizace údajů - doplněna data za říjen 2021
 • Aktualizace údajů - doplněna data za listopad 2021
 • Aktualizace údajů - rok 2021 a doplněna data za leden 2022
 • Aktualizace textu včetně tabulek a grafů - data
 • Aktualizace údajů - doplněna data za únor 2022
 • Aktualizace údajů - doplněna data za březen 2022
 • Aktualizace údajů - doplněna data za duben 2022
 • Aktualizace údajů - doplněna data za květen 2022
 • Aktualizace údajů - doplněna data za červen 2022
 • Aktualizace údajů - doplněna data za červenec 2022
 • Aktualizace údajů - doplněna data za srpen 2022
 • Aktualizace údajů - doplněna data za září 2022
 • Aktualizace údajů - doplněna data za říjen 2022
 • Aktualizace údajů - doplněna data za listopad 2022
 • Aktualizace údajů - rok 2022 a doplněna data za leden 2023
 • Aktualizace údajů - doplněna data za únor 2023
 • Aktualizace textu včetně tabulek a grafů - data
 • Aktualizace údajů - doplněna data za březen 2023
 • Aktualizace údajů - doplněna data za duben 2023

Saldo Příjmy Výdaje Počet důchodců v ČR MPSV  - k 31.12.2022 Průměrná výše sólo starobního důchodu - k 31.12.2022
-27,76 mld. Kč 200,38 mld. Kč 228,13 mld. Kč 2,844 mil. 18 061 Kč

 

Systém důchodového pojištění, tzn. jeho příjmy i výdaje, jsou součástí hospodaření státního rozpočtu, především kapitoly 313 MPSV. Příjmy a výdaje tohoto systému jsou sledovány odděleně na měsíční bázi a za celý rok jsou také vykazovány ve Státním závěrečném účtu.

  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2023 (v mld. Kč)
Příjmy z pojistného na důchod. poj. vč. dobrovol. pojištění 49,84  98,60 147,41   200,38                
Výdaje na dávky důchod. pojištění vč. výdajů na správu *) 58,21 113,91 173,12   228,13                
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 57,63 112,75 171,37 225,80                
výdaje na správu 0,58 1,17 1,75 2,33                
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -8,37  -15,31 -25,70  -27,76                
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2023 se očekávají výdaje na správu ve výši 7,0 mld. Kč.

 

Tabulky za předchozí roky - 2013 - 2022

  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2022 (v mld. Kč)
Příjmy z pojistného na důchod. poj. vč. dobrovol. pojištění 46,01 89,59 133,05 181,83 230,10 278,73 327,33 375,20 422,56 469,87 517,73 573,21
Výdaje na dávky důchod. pojištění vč. výdajů na správu *) 49,14 95,76 143,55 190,55 236,91 289,00 336,94 386,93 440,82 490,96 543,23 594,71
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 48,59 94,66 141,89 188,35 234,15 285,69 333,08 382,52 435,85 485,44 537,17 588,09
výdaje na správu 0,55 1,10 1,66 2,21 2,76 3,31 3,86 4,41 4,97 5,52 6,07 6,62
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -3,13 -6,17 -10,49 -8,72 -6,81 -10,27 -9,61 -11,73 -18,26 -21,09 -25,50 -21,49
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2022 dosáhly výdaje na správu 6,6 mld. Kč.

 

  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2021 (v mld. Kč)
Příjmy z pojistného na důchod. poj. vč. dobrovol. pojištění 43,76 85,38 126,77 170,06 216,24 261,84 307,29 352,44 396,59 440,27 484,66 535,13
Výdaje na dávky důchod. pojištění vč. výdajů na správu *) 45,06 89,58 136,33 180,87 223,94 270,96 314,70 358,70 404,35 448,46 493,32 537,39
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 44,49 88,43 134,61 178,57 221,07 267,52 310,68 354,11 399,18 442,72 487,01 530,50
výdaje na správu 0,57 1,15 1,72 2,30 2,87 3,44 4,02 4,59 5,17 5,74 6,31 6,89
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -1,31 -4,19 -9,56 -10,81 -7,71 -9,12 -7,41 -6,26 -7,76 -8,19 -8,66 -2,26
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2021 dosáhly výdaje na správu 6,9 mld. Kč.

 

  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2020 (v mld. Kč)
Příjmy z pojistného na důchod. poj. vč. dobrovol. pojištění 41,97 83,68 123,64 164,35 203,74 242,66 279,37 316,21 352,70 394,69 438,34 485,44
Výdaje na dávky důchod. pojištění vč. výdajů na správu *) 44,47 85,91 127,67 173,81 212,70 256,52 299,94 340,57 383,11 426,47 468,12 525,99
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 43,93 84,84 126,07 171,67 210,02 253,31 296,19 336,29 378,30 421,12 462,23 519,57
výdaje na správu 0,54 1,07 1,61 2,14 2,68 3,21 3,75 4,28 4,82 5,35 5,89 6,42
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -2,50 -2,23 -4,04 -9,47 -8,96 -13,86 -20,57 -24,36 -30,41 -31,78 -29,78 -40,55
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku.V roce 2020 dosáhly výdaje na správu 6,4 mld. Kč.

 

  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2019 (v mld. Kč)
Příjmy z pojistného na důchod. poj. vč. dobrovol. pojištění 38,82 78,10 117,47 159,81 202,23 244,14 285,74 327,41 367,28 407,34 448,43 494,34
Výdaje na dávky důchod. pojištění vč. výdajů na správu *) 40,38 79,89 118,08 160,36 198,89 237,86 277,52 317,95 356,32 397,54 437,44 477,90
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 39,86 78,83 116,50 158,25 196,25 234,70 273,83 313,73 351,57 392,28 431,65 471,58
výdaje na správu 0,53 1,05 1,58 2,11 2,63 3,16 3,69 4,21 4,74 5,27 5,80 6,32
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -1,57 -1,78 -0,61 -0,55 3,35 6,28 8,22 9,46 10,96 9,80 10,99 16,44
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2019 dosáhly výdaje na správu 6,3 mld. Kč.

 

Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2018 (v mld. Kč)
  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vč. dobrovolného pojištění 36,23 72,73 108,66 147,45 186,18 225,05 263,62 302,21 339,48 377,06 415,57 458,63
Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. výdajů na správu*) 36,42 73,03 110,39 146,99 183,57 221,43 256,25 293,63 328,98 366,40 403,99 439,99
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 35,88 71,96 108,79 144,86 180,90 218,23 252,52 289,36 324,18 361,07 398,13 433,84
výdaje na správu 0,53 1,07 1,60 2,13 2,67 3,20 3,73 4,27 4,80 5,33 5,87 6,15
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -0,18 -0,30 -1,73 0,46 2,62 3,62 7,36 8,58 10,50 10,66 11,57 18,64
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2018 dosáhly výdaje na správu 6,15 mld. Kč.

 

Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2017 (v mld. Kč)
  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vč. dobrovolného pojištění 32,84 65,41 98,20 133,17 168,04 203,24 238,58 273,37 307,46 341,89 376,91 416,65
Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. výdajů na správu*) 34,75 69,62 105,23 140,21 174,56 213,42 244,00 280,31 315,28 349,68 385,56 420,29
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 34,25 68,64 103,75 138,24 172,11 210,47 240,56 276,38 310,86 344,76 380,15 414,39
výdaje na správu 0,49 0,98 1,47 1,97 2,46 2,95 3,44 3,93 4,42 4,91 5,41 5,90
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -1,90 -4,21 -7,03 -7,04 -6,52 -10,18 -5,42 -6,94 -7,81 -7,79 -8,65 -3,64
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2017 dosáhly výdaje na správu 5,9 mld. Kč.

 

Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2016 (v mld. Kč)
  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vč. dobrovolného pojištění 30,67 61,16 91,80 124,64 156,61 188,67 220,81 252,71 284,07 315,50 347,40 383,33
Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. výdajů na správu*) 27,60 64,79 99,97 133,80 166,92 202,78 233,79 268,27 302,82 335,33 370,11 404,48
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 27,15 63,88 98,60 131,97 164,64 200,04 230,60 264,62 298,71 330,77 365,09 399,00
výdaje na správu 0,46 0,91 1,37 1,82 2,28 2,74 3,19 3,65 4,11 4,56 5,02 5,47
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění 3,07 -3,63 -8,17 -9,16 -10,31 -14,11 -12,98 -15,56 -18,75 -19,83 -22,71 -21,15
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2016 dosáhly výdaje na správu 5,5 mld. Kč.

 

Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2015 (v mld. Kč)
  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vč. dobrovolného pojištění 29,41 58,33 86,98 117,48 147,55 178,13 208,61 238,97 267,92 297,57 327,68 361,61
Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. výdajů na správu*) 27,59 60,85 93,53 129,84 159,42 193,77 227,95 259,86 294,14 328,37 360,57 400,52
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 27,15 59,97 92,21 128,08 157,21 191,12 224,86 256,32 290,17 323,95 355,71 395,22
výdaje na správu 0,44 0,88 1,32 1,77 2,21 2,65 3,09 3,53 3,97 4,42 4,86 5,30
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění 1,83 -2,52 -6,55 -12,37 -11,88 -15,64 -19,34 -20,89 -26,22 -30,80 -32,89 -38,91
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2015 dosáhly výdaje na správu 5,3 mld. Kč.

 

Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2014 (v mld. Kč)
  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vč. dobrovolného pojištění 28,14 55,69 82,99 111,56 139,97 168,87 197,48 226,17 253,78 281,80 310,32 342,08
Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. výdajů na správu*) 26,83 59,27 90,26 125,90 156,87 188,01 222,17 253,22 286,65 319,95 351,13 390,95
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 26,40 58,42 88,98 124,20 154,74 185,46 219,19 249,82 282,82 315,70 346,45 385,84
výdaje na správu 0,43 0,85 1,28 1,70 2,13 2,55 2,98 3,40 3,83 4,25 4,68 5,10
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění 1,31 -3,59 -7,27 -14,34 -16,89 -19,14 -24,69 -27,05 -32,87 -38,16 -40,80 -48,87
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2014 dosáhly výdaje na správu 5,1 mld. Kč.

 

Kumulovaný vývoj hospodaření systému důchodového pojištění - 2013 (v mld. Kč)
  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
Příjmy z pojistného na důchodové pojištění vč. dobrovolného pojištění 27,36 54,02 80,52 108,55 136,42 164,59 192,25 220,27 247,34 274,46 302,29 332,60
Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. výdajů na správu*) 27,94 60,07 92,30 125,92 156,86 188,46 220,56 253,36 283,93 317,67 349,90 387,70
z toho: výdaje na dávky důchodového pojištění 27,53 59,25 91,07 124,28 154,80 185,99 217,68 250,08 280,24 313,56 345,39 382,77
výdaje na správu 0,41 0,82 1,23 1,64 2,05 2,46 2,87 3,28 3,69 4,10 4,51 4,92
Saldo hospodaření systému důchodového pojištění -0,58 -6,05 -11,78 -17,37 -20,43 -23,87 -28,30 -33,09 -36,60 -43,21 -47,61 -55,10
*) Ve výdajích na dávky důchodového pojištění jsou zahrnuty i alikvotní části výdajů na správu, které se za jiných okolností pro účely výpočtu salda systému důchodového pojištění přičítají k výdajům na dávky důchodového pojištění až na konci roku. V roce 2013 dosáhly výdaje na správu 4,9 mld. Kč.

 

Příjmy

Příjmy systému důchodového pojištění tvoří pojistné na důchodové pojištění, penále a pokuty připadajících na důchodové pojištění, které je součástí pojistného na sociální zabezpečení.

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje:

 • důchodové pojištění,
 • nemocenské pojištění,
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili. Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel.

Pojistné na sociální zabezpečení je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení příspěvku – pojistného. Pojistné se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. Rozhodným obdobím u zaměstnanců je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí, u OSVČ se jedná o kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je částka, kterou si určí, ne však méně než 50 % daňového základu. Je-li takto stanovená částka nižší než zákonem stanovený nejnižší vyměřovací základ, odvádí OSVČ pojistné z nejnižšího vyměřovacího základu v závislosti na druhu samostatně výdělečné činnosti (SVČ). Minimální měsíční vyměřovací základ pro zálohu v roce 2023 u OSVČ vykonávající hlavní SVČ činí 10 081 Kč a u OSVČ vykonávající vedlejší SVČ činí 4 033 Kč.

  Povinné pojistné Dobrovolná účast na nemocenském pojištění
OSVČ
 Dobrovolná účast na důchodovém pojištění
OSVČ
zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ
Sazby sociálního pojištění (% vyměřovacího základu)
Důchodové pojištění 6,5 % 21,5 % 28,0 % -  28,0 %
Nemocenské pojištění - 2,1 % - 2,1 %  -
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - 1,2 % 1,2 % -  -
Pojistné celkem 6,5 % 24,8 % 29,2 % 2,1 % 28,0 %

blíže na webu MPSV

Výdaje

Výdaje systému důchodového pojištění představují zejména výdaje na dávky důchodového pojištění, mezi které se řadí důchody starobní, invalidní a pozůstalostní. S růstem mezd se zvyšují i výdaje na dávky důchodového systému, které se od mezd odvíjí, vliv má také demografický trend stárnutí populace. Jako výdaj se však musí započítat i náklady na jeho správu. Správní výdaje jsou známy až po skončení rozpočtového roku dle podkladu pro Státní závěrečný účet.

Graf - Graf 1 - Podíl výdajů na dávky důchodového pojištění na HDP (%)
Podíl výdajů na dávky důchodového pojištění na HDP (%) (%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Poměr výdajů na HDP 8 7,9 8,1 8,1 7,6 7,7 7,9 7,6 7,9 8,8 8,9 9,2 9,5 9,4 9 8,7 8,4 8,2 8,1 8,3 9,2 8,8 8,8

Zdroj: ČSÚ, MPSV, MF

Saldo

Saldo systému důchodového pojištění vyjadřuje rozdíl mezi příjmy z pojistného na důchodové pojištění1 na jedné straně a součtem výdajů na dávky důchodového pojištění a výdajů na správu2 na straně druhé. Přesnější způsob výpočtu salda systému důchodového pojištění stanovuje vyhláška č. 76 z 10. února 2005.

Pokud je systém důchodového pojištění ve schodku, neznamená to, že stát nemá na výplatu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Musí však využít v rozpočtu jiné zdroje financování, které potřebu vyšších výdajů na důchody pokryjí. Dlouhodobý a výrazný schodek systému důchodového pojištění vytváří negativní tlak na rozpočet a je příčinou úvah politiků a veřejnosti o parametrických či systémových změnách v oblasti důchodového pojištění.

V případě, že je tento systém vyrovnaný nebo je dokonce v mírném přebytku, je to dobrá zpráva. Znamená to, že příjmy, které stát z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných vybere, pokryjí celý objem výdajů na důchody včetně výdajů na jejich správu.

Systém důchodového pojištění skončil v přebytku za posledních 20 let v roce 2004, 2005, 2007, 2008, 2018 a 2019.

Graf - Graf 2 - Hospodaření systému důchodového pojištění v letech 2000 - 2021 (v mil. Kč)
Hospodaření systému důchodového pojištění v letech 2000 - 2022 (mld. Kč)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DP = důchodové pojištění
Příjmy z pojistného na DP 170,5 186 198,4 209,6 243,3 258,3 276,9 304,9 320 310,3 317,9 327,9 332,1 332,6 342,1 361,6 383,3 416,7 458,6 494,3 485,4 535,1 573,2
Výdaje celkem 190,2 204,5 217,3 229,5 234,9 251,8 277,8 295 317,4 347,1 353,5 375 387,1 387,7 390,9 400,5 404,5 420,3 440 477,9 526 537,4 594,7
Saldo hospodaření -19,7 -18,5 -18,9 -19,9 8,3 6,6 -0,9 9,9 2,6 -36,8 -35,6 -47,1 -55 -55,1 -48,9 -38,9 -21,1 -3,6 18,6 16,4 -40,6 -2,3 -21,5

Je patrné, že vývoj hospodaření systému důchodového pojištění je výrazně závislý na ekonomickém cyklu. Vysoká zaměstnanost a rostoucí platy přinášejí státnímu rozpočtu i vysoké příjmy z pojistného na důchodové pojištění, které pak mohou pokrýt všechny výdaje na důchody. V dobách ekonomické stagnace či poklesu pak vznikají schodky tohoto systému, které mohou být navíc prohlubovány negativním demografickým vývojem, např. rostoucím podílem důchodců na ekonomicky aktivním obyvatelstvu. Dalšími faktory, které působí na systém důchodového pojištění, jsou zejména priority jednotlivých vlád, které mohou vést k legislativním úpravám, jako např. úpravy sazeb u pojistného na důchodové pojištění, změny ve výpočtu vyplácených důchodů či rozhodnutí vlády o mimořádných příspěvcích k důchodu.

Základní statistika důchodů

Celkový počet důchodců, kterým Česká správa sociálního zabezpečení k 31. 12. 2022 vyplácela alespoň jeden z druhů důchodů, činil 2 844 180. Vyplácených důchodů (starobních, invalidních, pozůstalostních) bylo ke konci roku 2022 evidováno skoro 3,4 milionu. Pravidla pro vznik nároku na důchod a stanovení výše důchodu jsou k dispozici na webu ČSSZ.

Graf - Graf 3 - Počty důchodců celkem
Počet důchodců vyplácených kapitolou MPSV (počet důchodců)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Starobní 1906759 1922722 1907830 1914219 1944915 1961870 1995350 2028865 2066005 2108368 2260032 2340147 2341220 2340321 2355144 2376883 2395382 2403933 2410080 2414814 2400479 2377820 2367185
Invalidní 528288 215272 544838 553985 563376 570055 580055 586686 588745 585944 466329 445033 438509 433314 428298 421655 425788 424242 421487 418983 417639 414646 413513
Pozůstalostní 132818 126959 125130 122640 117394 113175 108379 103610 99261 96079 92732 87824 86327 84121 79768 74415 71299 67788 65406 63730 63306 65178 63482
Celkový počet důchodců 2567865 2264953 2577798 2590844 2625685 2645100 2683784 2719161 2754011 2790391 2819093 2873004 2866056 2857756 2863210 2872953 2892469 2895963 2896973 2897527 2881424 2857644 2844180

Zdroj: ČSSZ

Graf - Graf 4 - Průměrná výše starobního důchodu k 31. 12. daného roku (Kč)
Průměrná výše sólo starobního důchodu k 31. 12. daného roku (Kč) ()
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sólo starobní důchod 6292 6808 6833 7075 7270 7744 8187 8747 9638 10045 10123 10552 10778 10970 11075 11348 11460 11850 12418 13468 14479 15425 18061

Zdroj: ČSSZ

Valorizace důchodů

Valorizace důchodů probíhá dle zákonem3 stanovených pravidel. Od roku 2018 se pro stanovení valorizačního zvýšení důchodů používá buď cenový index spotřebitelských cen (CPI) nebo index životních nákladů domácností důchodců (IŽND) ve výši 100 %, podle toho, který index rostl v rozhodném období rychleji a dále ½ růstu reálných mezd. K valorizaci všech vyplácených důchodů dochází vždy od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém dochází ke zvýšení. Po splnění zákonem stanovených podmínek, zejména při vysokém růstu spotřebitelských cen, je však možné důchody valorizovat i mimo pravidelný termín. V případě, že zákonná valorizace důchodů je nižší než 2,7% může vláda využít zmocnění podle zákona o důchodovém pojištění a stanovit zvýšení důchodu do výše 2,7%.

Graf - Graf 5 - Valorizace důchodů k 1. 1. daného roku (Kč)
Valorizace důchodů k 1. 1. daného roku (Kč) ()
2008* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016** 2017 2018 2019 2020*** 2021 2022 2023
Valorizace důchodů 820 333 0 377 178 141 49 205 41 314 484 901 900 839 805 825

Zdroj: MPSV

*) Rok 2008: 320 Kč k 1. 1. 2008 a navíc 470 Kč v mimořádném termínu k 1. 8. 2008,
**) Rok 2016: Navíc vyplacen jednorázový příspěvek k důchodu 1 200 Kč,
***) Rok 2020: Navíc vyplacen jednorázový mimořádný příspěvek důchodci ve výši 5 000 Kč.

 

Dokumenty ke stažení

 


1 Součástí příjmů z pojistného na důchodové pojištění jsou i penále a pokuty související s výběrem důchodového pojištění a nedaňové příjmy z dobrovolného důchodového pojištění.
2 Výdaje, které jsou spojené s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění.
3 § 67 Zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

 

Doporučované

Nejčtenější