Novinky

Hospodaření systému důchodového pojištění

oddělení 1401 - Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů
oddělení 1401 - Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Důchodové pojištění
 • Důchodové spoření
 • Manuál k důchodové reformě
 • Penzijní fondy
 • Penzijní připojištění
 • Důchodová reforma
 • Doplňkové penzijní spoření
 • Penzijní společnosti
 • Penzijní systém
 • Zaměstnanecké penzijní pojištění
 • Zákon o penzijním připojištění
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Soukromý sektor
Aktualizováno 20. 9. 2016
 • Aktualizace údajů - 1996 - 2015

Tabulka - Hospodaření systému důchodového pojištění v letech 1996 - 2015
rok Příjmy z pojistného na DP Další veličiny vstupujcí do výpočtu salda hosp. DP (od roku 2012) Výdaje na dávky DP Výdaje na správu DP Saldo hospodaření
  mld. Kč výnos DPH 7,2 % provatizační prostředky dle usnesení vlády mld. Kč mld. Kč mld. Kč
1996 133,927     126,797 2,746 4,384
1997 146,333     150,231 2,617 -6,516
1998 156,338     166,119 2,711 -12,493
1999 161,827     177,849 3,423 -19,445
2000 170,457     186,852 3,263 -19,658
2001 185,953     201,111 3,343 -18,501
2002 198,424     213,648 3,685 -18,909
2003 209,624     225,833 3,703 -19,912
2004 243,276     230,897 4,053 8,326
2005 258,327     247,39 4,377 6,56
2006 276,913     272,911 4,866 -0,864
2007 304,934     289,855 5,182 9,897
2008 320,028     312,532 4,898 2,598
2009 310,31     339,788 7,35 -36,828
2010 317,881     346,212 7,286 -35,617
2011 328,005     368,069 5,289 -45,353
2012 332,101 14,379 14,400 382,031 5,023 -26,174
2013 332,598 15,837 10,000 382,773 4,924 -29,262
2014 342,076 16,578 10,300 385,845 5,101 -21,992
2015 361,612 0 10,700 395,219 5,300 -28,207

Poznámky:

 • DP= systém důchodového pojištění průběžně financovaný ve státním rozpočtu
 • Uvedené údaje odpovídají datům v státním závěrečném účtu za příslušný rok.
 • Celkové saldo hospodaření DP se propočte až po uplynutí příslušného rozpočtového roku, kdy se v rámci SZÚ vypočítají za všechny kapitoly-správce DP správní výdaje důchodové služby postupem stanoveným vyhláškou.
 • V letech 2012 až 2014 byla výše salda hospodaření DP ovlivněna započtením části výnosu DPH připadajícího na státní rozpočet ve výši 7,2 % podle doplněné části věty v § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel, která byla s účinností od roku 2015 vypuštěna. Ve vazbě na zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM byla v letech 2012 až 2015 podle rozhodnutí vlády převáděna do příjmů státního rozpočtu na kompenzaci deficitu DP částka stanovená v usnesení vlády (č. 693/2012 pro rok 2012, č. 1003/2013 pro r. 2013, č. 729/2013 pro r. 2014 a č. 748/2015 pro r. 2015).

 

Doporučované

Nejčtenější