Novinky

Statistické informace

sekce 06 - Veřejné rozpočty
sekce 06 - Veřejné rozpočty

Vydáno

  • Směrnice 2011/85/EU
  • Statistika
  • Rozpočtové rámce
  • Veřejný sektor

Fiskální údaje a další informace požadované směrnicí Rady č. 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.

KALENDÁŘ ZVEŘEJŇOVÁNÍ

RELEASE CALENDAR

VEŘEJNÝ SEKTOR

PUBLIC SECTOR

FISKÁLNÍ ÚDAJE

FISCAL DATA

DAŇOVÉ ÚLEVY

  • Zpráva o dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí, Metodický popis

TAX EXPENDITURES

  • Estimate of tax expenditures impact on general government revenues, Methodological annex

PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A DALŠÍ ÚDAJE

CONTINGENT LIABILITIES AND OTHER INFORMATION

MAJETKOVÉ ÚČASTI

  • Významné majetkové účasti držené S.13, Metodický popis

SHARES AND OTHER EQUITIES HELD BY GOVERNMENT

  • Significant participations in the capital held by S.13, Methodological annex