Novinky

2015

Informace o upravené kapitálové hodnotě aktiv, od nichž je odvozeno plnění v projektech PPP (vyhláška MF č. 410/2009 Sb.) – tzv. mimorozvahová PPP (dle metodiky ESA).

ilustrace

Vydáno

Mimorozvahová PPP (2011-2014)

Informace požadované směrnicí Rady č. 2011/85/EU - o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.