Novinky

2015

Informace o celkové hodnotě závazků veřejných společností, jejichž hodnota přesahuje 0,01 % HDP.

ilustrace