Novinky

2021

Informace o zárukách poskytnutých jednotkami vládního sektoru (vyhláška MF č. 410/2009 Sb.).

ilustrace

Vydáno

Vládní záruky 2017-2020

Informace požadované zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.