Novinky

2019

Informace o zárukách poskytnutých jednotkami vládního sektoru (vyhláška MF č. 410/2009 Sb.).

ilustrace

Vydáno

Vládní záruky 2015-2018

Informace požadované zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.