Novinky

2014

Informace o zárukách poskytnutých jednotkami vládního sektoru (vyhláška MF č. 410/2009 Sb.).

ilustrace

Aktualizováno

Vládní záruky 2010-2013

Informace požadované směrnicí Rady č. 2011/85/EU - o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.