Novinky

Podmíněné závazky a další údaje

Informace týkající se všech subsektorů sektoru vládních institucí o podmíněných závazcích s potenciálně velkým dopadem na veřejné finance, což podle § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 23/2017 Sb. zahrnuje mimo jiné vládní záruky, úvěry v selhání a závazky vyplývající z činnosti veřejných společnosti.

ilustrace

Vládní záruky

Informace o zárukách poskytnutých jednotkami sektoru vládních institucí (zákon č. 25/2017 Sb. a prováděcí vyhláška MF č. 272/2017 Sb.).

Úvěry v selhání

Informace o půjčkách v prodlení poskytnutých jednotkami vládního sektoru (vyhláška MF č. 383/2009 Sb.).

Závazky z PPP

Informace o upravené kapitálové hodnotě aktiv, od nichž je odvozeno plnění v projektech PPP (zákon č. 25/2017 Sb. a prováděcí vyhláška MF č. 272/2017 Sb.) – tzv. mimorozvahová PPP (dle metodiky ESA).