Novinky

Kalendář zveřejňování

sekce 06 - Veřejné rozpočty
sekce 06 - Veřejné rozpočty

Vydáno

  • Publikační kalendář
  • Rozpočtové rámce
  • Statistika
  • Veřejný sektor
  • Rozpočtová odpovědnost

Termíny zveřejňování statistických informací požadovaných zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, na internetových stránkách MF ČR.

Publikované údaje  Termín zveřejnění  Zdroj  Poznámka  Odpovědný útvar MF
Publikační kalendář 2018 – datové požadavky zákona č. 23/2017 Sb.
SEKTOR VLÁDNÍCH INSTITUCÍ
Seznam vládních institucí 31.10. ČSÚ (RES)   odd. 5403
Seznam veřejných korporací 31.10. ČSÚ (RES)   odd. 5403
FISKÁLNÍ DATA
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků organizačních složek státu – měsíční 31.1., 28.2., 29.3., 30.4., 31.5., 29.6., 31.7., 31.8., 27.9., 31.10., 30.11., 31.12. finanční výkaz údaje za uplynulý měsíc odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků státních fondů – měsíční 31.1., 28.2., 29.3., 30.4., 31.5., 29.6., 31.7., 31.8., 27.9., 31.10., 30.11., 31.12. finanční výkaz údaje za uplynulý měsíc odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků státních příspěvkových organizací - měsíční 28.2., 29.3., 30.4., 31.5., 29.6., 31.7., 31.8., 27.9., 31.10., 30.11., 31.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulý měsíc, odhad odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků státních příspěvkových organizací - čtvrtletní 29.3. výkaznictví hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků veřejných vysokých škol – měsíční 28.2., 29.3., 30.4., 31.5., 29.6., 31.7., 31.8., 27.9., 31.10., 30.11., 31.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulý měsíc, odhad odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků veřejných výzkumných institucí – měsíční 28.2., 29.3., 30.4., 31.5., 29.6., 31.7., 31.8., 27.9., 31.10., 30.11., 31.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulý měsíc, odhad odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků ostatních ústředních vládních institucí – měsíční 28.2., 29.3., 30.4., 31.5., 29.6., 31.7., 31.8., 27.9., 31.10., 30.11., 31.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulý měsíc, odhad odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků ÚSC, DSO a RRRS – čtvrtletní 29.3., 29.6., 27.9., 31.12. finanční výkaz hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí odd. 1202
Výnosové a nákladové transakce, saldo místních příspěvkových organizací – čtvrtletní 29.3., 29.6., 27.9., 31.12. účetnictví akruální operace za uplynulé čtvrtletí odd. 1202
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků nemocnic s jinou právní formou než příspěvková organizace v subsektoru místních vládních institucí - čtvrtletní 29.6., 27.9., 31.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí odd. 1202
Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních místních vládních institucí – čtvrtletní 28.2. - odhad odd. 1202
Hotovostní toky a saldo hospodaření veřejných zdravotních pojišťoven – měsíční 31.1., 28.2., 29.3., 30.4., 31.5., 29.6., 31.7., 31.8., 27.9., 31.10., 30.11., 31.12. - odhad za uplynulý měsíc odd. 1404
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků veřejných zdravotních pojišťoven - čtvrtletní 29.3., 29.6., 27.9., 31.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí odd. 1404
Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních jednotek zařazených do S.1314 - měsíční 28.2. - odhad odd. 1404
DAŇOVÉ ÚLEVY
Zpráva o dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí 30.11. -   odd. 2501
PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A DALŠÍ ÚDAJE
Vládní záruky 2014 - 2017 31.10. účetnictví, výkaznictví   odd. 3701
Úvěry v selhání 2013 - 2017 31.10. účetnictví, výkaznictví   odd. 3701
Závazky z činnosti veřejných společností - 2016 30.11. výkaznictví (ČSÚ)   odd. 5403
Mimorozvahová PPP 2013 - 2017 31.10. účetnictví   odd. 1105
MAJETKOVÉ ÚČASTI
Významné majetkové účasti držené sektorem vládních institucí - 2017 30.11. výkaznictví (šetření)   odd. 5403

Doporučované

Nejčtenější