Novinky

Kalendář zveřejňování

sekce 06 - Veřejné rozpočty
sekce 06 - Veřejné rozpočty

Vydáno

  • Směrnice 2011/85/EU
  • Rozpočtové rámce
  • Publikační kalendář
  • Statistika
  • Veřejný sektor

Termíny zveřejňování statistických informací požadovaných směrnicí Rady č. 2011/85/EU na internetových stránkách MF ČR.

Publikované údaje  Termín zveřejnění  Zdroj  Poznámka  Odpovědný útvar MF
Publikační kalendář 2017 – datové požadavky směrnice Rady 2011/85/EU
SEKTOR VLÁDNÍCH INSTITUCÍ
Seznam vládních institucí – 2015, resp. 2016 28.4., resp. 31.10. ČSÚ (RES)   odd. 5403
Seznam veřejných korporací – 2015, resp. 2016 28.4., resp. 31.10. ČSÚ (RES)   odd. 5403
FISKÁLNÍ DATA
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS - měsíční 28.2., 31.3., 28.4., 31.5., 30.6., 31.7., 31.8., 29.9., 31.10., 30.11., 29.12. finanční výkaz údaje za uplynulý měsíc odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS – měsíční (2016) 28.2. finanční výkaz údaje za měsíc prosinec 2016 odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF - měsíční 28.2., 31.3., 28.4., 31.5., 30.6., 31.7., 31.8., 29.9., 31.10., 30.11., 29.12. finanční výkaz údaje za uplynulý měsíc odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF – měsíční (2016) 28.2. finanční výkaz údaje za měsíc prosinec 2016 odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků státních PO - čtvrtletní 31.3., 31.5., 31. 8., 30.11. účetnictví hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí odd. 3701
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků ÚSC, DSO a RRRS - čtvrtletní 30.3., 30.6., 29.9., 29.12. finanční výkaz hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí odd. 1202
Výnosové a nákladové transakce, saldo místních PO – čtvrtletní 30.3., 30.6., 29.9., 29.12. účetnictví akruální operace za uplynulé čtvrtletí odd. 1202
Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních místních vládních institucí – čtvrtletní 28.2. - odhad odd. 1202
Hotovostní toky a saldo hospodaření veřejných ZP – měsíční 28.2., 30.3., 28.4., 31.5., 30.6., 31.7., 31.8., 29.9., 31.10., 30.11., 29.12. - odhad za uplynulý měsíc odd. 1404
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků veřejných ZP - čtvrtletní 30.3., 30.6., 29.9., 29.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí odd. 1404
Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních jednotek zařazených do S.1314 - měsíční 28.2. - odhad odd. 1404
DAŇOVÉ ÚLEVY
Zpráva o dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí 30.11. -   odd. 2501
PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A DALŠÍ ÚDAJE
Vládní záruky 2013 - 2016 30.10. účetnictví, výkaznictví   odd. 3701
Úvěry v selhání - 2016 30.10. účetnictví (PAP), výkaznictví   odd. 3701
Závazky z činnosti veřejných společností - 2015 30.11. výkaznictví (ČSÚ)   odd. 5403
Mimorozvahová PPP 2011 - 2016 30.10. účetnictví   odd. 1105
MAJETKOVÉ ÚČASTI
Významné majetkové účasti držené sektorem vládních institucí - 2016 30.11. výkaznictví (šetření)   odd. 5403

Doporučované

Nejčtenější