Novinky

Kalendář zveřejňování

sekce 06 - Veřejné rozpočty
sekce 06 - Veřejné rozpočty

Vydáno

  • Směrnice 2011/85/EU
  • Statistika
  • Rozpočtové rámce
  • Publikační kalendář
  • Datové požadavky
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 16. 2. 2015
  • změny v publikačním kalendáři
  • změny v publikačním kalendáři

Termíny zveřejňování statistických informací požadovaných směrnicí Rady č. 2011/85/EU na internetových stránkách MF ČR.

Publikované údaje  Termín zveřejnění  Zdroj  Poznámka 
Publikační kalendář 2015 – datové požadavky směrnice Rady 2011/85/EU
SEKTOR VLÁDNÍCH INSTITUCÍ
Seznam vládních institucí – 2013, resp. 2014 30.4., resp. 30.10. ČSÚ (RES)  
Seznam veřejných korporací – 2013, resp. 2014 30.4., resp. 30.10. ČSÚ (RES)  
FISKÁLNÍ DATA
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS - měsíční 27.2.,30.3.,30.4.,29.5.,30.6.,30.7.,28.8.,30.9.,30.10.,30.11.,30.12. finanční výkaz údaje za uplynulý měsíc
Hotovostní příjmy, výdaje a saldo SR ‐ měsíční (2014) 30.1. pokladní plnění údaje za uplynulý měsíc
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS ‐ čtvrtletní (2014) 30.3. finanční výkaz údaje za uplynulé čtvrtletí
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF - měsíční 27.2.,30.3.,30.4.,29.5.,30.6.,30.7.,28.8.,30.9.,30.10.,30.11.,30.12. finanční výkaz údaje za uplynulý měsíc
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF – čtvrtletní (2014) 30.3.    
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků státních PO zařazených do S.1311 - čtvrtletní 30.3.,29.5.,28.8.,30.11. účetnictví hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků ÚSC, DSO a RRRS - čtvrtletní 30.3.,30.6.,30.9.,30.12. finanční výkaz hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí
Výnosové a nákladové transakce, saldo místních PO zařazených do S.1313 - čtvrtletní 30.3.,30.6.,30.9.,30.12. účetnictví akruální operace za uplynulé čtvrtletí
Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních místních vládních institucí - čtvrtletní 27.2. - odhad
Hotovostní toky a saldo hospodaření veřejných ZP - měsíční 27.2.,30.3.,30.4.,29.5.,30.6.,30.7.,28.8.,30.9.,30.10.,30.11.,30.12. - odhad za uplynulý měsíc
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků veřejných ZP - čtvrtletní 30.3.,30.6.,30.9.,30.12. výkaznictví hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí
Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních jednotek zařazených do S.1314 - měsíční 27.2. - odhad
DAŇOVÉ ÚLEVY
Zpráva o dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí 30.11. -  
PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A DALŠÍ ÚDAJE
Vládní záruky – 2011-2014 30.10. účetnictví  
Úvěry v selhání - 2014 30.10. účetnictví (PAP)  
Závazky z činnosti veřejných společností - 2013 30.11. výkaznictví (ČSÚ)  
Mimorozvahová PPP – 2011-2014 30.10. účetnictví  
MAJETKOVÉ ÚČASTI
Významné majetkové účasti držené vládním sektorem -2014 30.11. výkaznictví (šetření)  

Doporučované

Nejčtenější