Novinky

Kalendář zveřejňování

sekce 06 - Veřejné rozpočty
sekce 06 - Veřejné rozpočty

Vydáno

  • Směrnice 2011/85/EU
  • Statistika
  • Rozpočtové rámce
  • Publikační kalendář
  • Datové požadavky
  • Veřejný sektor

Termíny zveřejňování statistických informací požadovaných směrnicí Rady č. 2011/85/EU na internetových stránkách MF ČR.

Publikované údaje  Termín zveřejnění  Zdroj  Poznámka 
Publikační kalendář 2014 – datové požadavky směrnice Rady 2011/85/EU
SEKTOR VLÁDNÍCH INSTITUCÍ 
Seznam vládních institucí – 2012, resp. 2013  28.2., resp. 31.10.  ČSÚ (RES)   
Seznam veřejných korporací – 2012, resp. 2013  28.2., resp. 31.10.  ČSÚ (RES)   
FISKÁLNÍ DATA
Hotovostní příjmy, výdaje a saldo SR ‐ měsíční  28.2.,28.3.,26.4.,28.5.,28.6.,26.7., 28.8.,27.9.,25.10.,28.11.,27.12.  pokladní plnění  údaje za uplynulý měsíc 
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků OSS ‐ čtvrtletní  30.5.,29.8.,28.11.  účetní údaje za uplynulé čtvrtletí 
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků SF ‐ čtvrtletní  30.5.,29.8.,28.11.   účetní údaje za uplynulé čtvrtletí 
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků státních PO zařazených do S.1311 ‐ čtvrtletní  30.5.,29.8.,28.11.  účetnictví  hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí 
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků ÚSC, DSO a RRRS ‐ čtvrtletní  27.6.,30.9.,31.12.  finanční výkaz  hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí 
Výnosové a nákladové transakce, saldo místních PO zařazených do S.1313 ‐ čtvrtletní  27.6.,30.9.,31.12.  účetnictví  aktuální operace za uplynulé čtvrtletí 
Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních místních vládních institucí ‐ čtvrtletní  28.2.    odhad 
Hotovostní toky a saldo hospodaření veřejných ZP ‐ měsíční 

28.2.,28.3.,26.4.,28.5.,28.6.,26.7., 28.8.,27.9.,25.10.,28.11.,27.12. 

  odhad za uplynulý měsíc 
Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků veřejných ZP ‐ čtvrtletní  27.6.,30.9.,31.12.  výkaznictví  hotovostní operace za uplynulé čtvrtletí 
Výnosové a nákladové transakce, saldo ostatních jednotek zařazených do S.1314 ‐ měsíční  28.2.    odhad 
DAŇOVÉ ÚLEVY 
Odhad dopadu daňových úlev na příjmy vládního sektoru ‐ 2013  30.5.     
PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY A DALŠÍ ÚDAJE
Vládní záruky – 2010‐2013  31.10.  účetnictví   
Úvěry v selhání ‐ 2013  31.10.  účetnictví (PAP)   
Závazky z činnosti veřejných společností ‐ 2012  28.11.  výkaznictví (ČSÚ)   
Mimorozvahová PPP – 2010‐2013  31.10.  účetnictví   
MAJETKOVÉ ÚČASTI 
Významné majetkové účasti držené vládním sektorem ‐ 2013  28.11.  výkaznictví
(šetření) 
 

Doporučované

Nejčtenější