Novinky

Ostatní ústřední vládní instituce

Informace o agregovaných fiskálních údajích za ostatní vládní instituce v subsektoru S.1311.

ilustrace