Novinky

Ostatní místní vládní instituce

Informace o agregovaných fiskálních údajích (ekvivalentních číselných údajích z veřejných účtů) za ostatní vládní instituce v subsektoru S.1313.

ilustrace