Novinky

2018

Informace o agregovaných fiskálních údajích na hotovostní bázi za nemocnice s jinou právní formou než příspěvková organizace zařazené v subsektoru místních vládních institucí.

ilustrace