Novinky

2015

Informace o agregovaných fiskálních údajích (ekvivalentních číselných údajích z veřejných účtů) za místní příspěvkové organizace.

ilustrace